Κυριολεξία ή Μεταφορά;

Γλώσσα Δ’ τάξης

Ενότητα 10: “Παιχνίδια με τις λέξεις”

Διαδικτυακό κουίζ και φύλλο εργασίας για τη διάκριση κυριολεξίας και μεταφοράς.

Πατήστε τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη