ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μια  ιδέα που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πρώτο μάθημα της Ιστορίας. Συζητώντας με τα παιδιά για τον τρόπο που μαθαίνουν κατανοούν και τα ίδια χρήσιμες στρατηγικές μάθησης.

          Στρατηγικές          

Λεξικό

ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑ, ΕΧΘΡΑ Ή ΦΙΛΙΑ;

Ένα παραμύθι για τη διάκριση του Ε και του 3!

Book titled 'Έψιλον και Τρία, έχθρα ή φιλία;'Read this book made on StoryJumper