Ερωτήσεις Ιστορίας ΣΤ’ τάξης

Η σχολική χρονιά τελείωσε και, κάνοντας απολογισμό της ΣΤ’ τάξης, το μάθημα που δυσκόλεψε περισσότερο ήταν η Ιστορία! Βρήκα πολλά σχεδιαγράμματα αλλά όχι τόσες ερωτήσεις και για μερικά παιδιά οι ερωτήσεις είναι βοηθητικές. Συγκέντρωσα, λοιπόν, ερωτήσεις για κάθε μάθημα μέχρι και τη Β’ ενότητα (το αρχείο θα εμπλουτιστεί στη συνέχεια και με τις υπόλοιπες ενότητες). Σε επόμενη Στ’ τάξη σκοπεύω να δώσω από την αρχή βιβλιαράκι με σχεδιάγραμμα και ερωτήσεις αφήνοντας και κενό χώρο είτε για να απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις που θα επιλέξουμε είτε για να φτιάχνουν το δικό τους σχεδιάγραμμα/νοητικό – εννοιολογικό χάρτη.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ