βαλε σε σειρα τουσ δεκαδικουσ αριθμουσ

Άσκηση ταξινόμησης δεκαδικών αριθμών.

Τοποθετήστε τους δεκαδικούς αριθμούς σε σειρά, ξεκινώντας από τον μικρότερο!

Πατήστε τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.

Διαθέσιμο και σε εκτυπώσιμη μορφή.

Κατεβάστε το αρχείο