Επίρρημα πολύ ή Επίθετο πολύς, πολλή, πολύ;

Αφίσα για τη διάκριση του επιρρήματος πολύ και του επιθέτου πολύς-πολλή-πολύ!

Κατεβάστε το αρχείο

Ποιο ή πιο;

Ποιο ή πιο;

Διαδικτυακή άσκηση για τη διάκριση της ερωτηματικής αντωνυμίας “ποιο” και του επιρρήματος “πιο”

Οδηγήστε το ανθρωπάκι στη σωστή απάντηση αποφεύγοντας τα εμπόδια!

Πατήστε τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.

Διαθέσιμο και σε εκτυπώσιμη μορφή.

Κατεβάστε το αρχείο