Επίθετο ο πολυσ – η πολλη – το πολυ ή επιρρημα πολυ;

Διαδικτυακό κουίζ και φύλλο εργασίας για τη διάκριση του επιθέτου ο πολύς – η πολλή – το πολύ και του επιρρήματος πολύ.

Πατήστε τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη