Ονοματικές και Ρηματικές φράσεις

Διαδικτυακή άσκηση και εκτυπώσιμο φύλλο εργασίας για τις ονοματικές και τις ρηματικές φράσεις.

*Με την πολύτιμη βοήθεια της ©️Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Σελίδων

 

 

παρατατικοσ ή αοριστοσ;

Διάκριση Παρατατικού & Αορίστου

Διαδικτυακή άσκηση για την εξάσκηση στη διάκριση Παρατατικού και Αορίστου.

Παίξτε στο κουτάκι ή πατήστε το κουμπάκι πάνω δεξιά για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.

Η άσκηση δημιουργήθηκε με LearningApps