Είδη Δευτερευουσών Προτάσεων

Βρες το είδος των δευτερευουσών προτάσεων!

Πάτησε τις τελίτσες και τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.

τροπικοι προσδιορισμοι

Γλώσσα Δ’ τάξης

Ενότητα 10: “Χορεύοντας… με ανήκουστους ήχους”

Φύλλο εργασιών με θεωρία και ασκήσεις για τους τροπικούς προσδιορισμούς.

Κατεβάστε το αρχείο

Credits: