σχεδιαγραμμα – ο φιλοσ μασ το δασοσ

Γλώσσα Ε’ τάξης

Ενότητα 1: “Ο φίλος μας το περιβάλλον”

Σχεδιάγραμμα παραγωγής γραπτού λόγου για το μαθημα “Ο φίλος μας το δάσος”

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Επαναληψη στην κλιση των ουσιαστικων

Γλώσσα

Δ’ τάξη

1η ενότητα – 7η ενότητα

Μια επαναληπτική άσκηση για την κλίση όλων των ουσιαστικών από την 1η έως την 7η ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας Δ’ τάξης. Σε κάθε κατηγορία υπάρχει ένα πινακάκι με δύο ουσιαστικά για εξάσκηση και ένα σημείωμα που παραπέμπει τα παιδιά στην αντίστοιχη σελίδα του βιβλίου ή του τετραδίου εργασιών.

 

 

                                          Κατεβάστε το αρχείο