ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ

Σταυρόλεξο με τα είδη των αντωνυμιών. Διαθέσιμο σε διαδικτυακή και εκτυπώσιμη μορφή.

Πατήστε τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.

Πατήστε πάνω στον αριθμό και συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα.

ερωτηματικεσ αντωνυμιες

Γλώσσα

Ενότητα 9

"Ο Κεραμιδοτρέχαλος"

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις για τις ερωτηματικές αντωνυμίες και την διάκριση ποιο-πιο και ποια-πια.

Κατεβάστε το αρχείο