Κρυπτολεξο με αντωνυμιεσ

Βρείτε τις 12 κλιτές ερωτηματικές αντωνυμίες.

Διαδικτυακή και εκτυπώσιμη μορφή.

Credits:

ερωτηματικεσ αντωνυμιες

Γλώσσα

Ενότητα 9

"Ο Κεραμιδοτρέχαλος"

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις για τις ερωτηματικές αντωνυμίες και την διάκριση ποιο-πιο και ποια-πια.

Κατεβάστε το αρχείο