παρατατικοσ ή αοριστοσ;

Διάκριση Παρατατικού & Αορίστου

Διαδικτυακή άσκηση για την εξάσκηση στη διάκριση Παρατατικού και Αορίστου.

Παίξτε στο κουτάκι ή πατήστε το κουμπάκι πάνω δεξιά για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.

Η άσκηση δημιουργήθηκε με LearningApps