Αναγνωριση λεξεων

Quiz αναγνώρισης λέξεων

Διαλέξτε τι μέρος του λόγου είναι η λέξη!

Πατήστε τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.

Διαθέσιμο και σε εκτυπώσιμη μορφή.

Κατεβάστε το αρχείο