Καταληξεισ ρηματων

Πώς γράφονται τα ρήματα;

Εξάσκηση στις καταλήξεις των ρημάτων και στις εξαιρέσεις τους.

Πατήστε τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.