Άρτιοι και Περιττοί Αριθμοί

Εύκολη κατασκευή για τη διάκριση άρτιων και περιττών αριθμών! Τα παιδιά γράφουν μέσα στα γράμματα άρτιους και περιττούς αριθμούς κι έπειτα τα κολλάμε στη σειρά ώστε να σχηματίζονται οι λέξεις ΜΟΝΟΙ και ΖΥΓΟΙ.

Κατεβάστε το αρχείο