Είδη Δευτερευουσών Προτάσεων

Βρες το είδος των δευτερευουσών προτάσεων!

Πάτησε τις τελίτσες και τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.

Χρονικεσ προτασεις

Γλώσσα Ε’ τάξης

Ενότητα 1: “Ο φίλος μας το περιβάλλον”

Φύλλο εργασίας για τις χρονικές προτάσεις με θεωρία και άσκηση εμπέδωσης.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

οριστικεσ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Γλώσσα Δ’ τάξης   

13η ενότητα: “Το σχολείο του κόσμου”

Θεωρία και άσκηση για τις οριστικές αντωνυμίες.

τροπικοι προσδιορισμοι

Γλώσσα Δ’ τάξης

Ενότητα 10: “Χορεύοντας… με ανήκουστους ήχους”

Φύλλο εργασιών με θεωρία και ασκήσεις για τους τροπικούς προσδιορισμούς.

Κατεβάστε το αρχείο

Credits: