ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ

Σταυρόλεξο με τα είδη των αντωνυμιών. Διαθέσιμο σε διαδικτυακή και εκτυπώσιμη μορφή.

Πατήστε τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη.

Πατήστε πάνω στον αριθμό και συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα.

αοριστεσ αντωνυμιεσ

Γλώσσα Δ’ τάξης

Ενότητα 10: “Γλωσσική αυτοβιογραφία”

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις για τις αόριστες αντωνυμίες.

ευθυσ και πλαγιοσ λογοσ

Γλώσσα Δ’ τάξης

Ενότητα 9: “Όρνιθες”

Φύλλο εργασίας με θεωρία και ασκήσεις για τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο.

που ειναι το μιξερ;;;

Μαθηματικός γρίφος για την εξάσκηση στους συμμιγείς και στους δεκαδικούς αριθμούς.

Κατεβάστε το αρχείο 

Στην εκτύπωση επιλέξτε “Shrink oversized pages”

Τι πραξη θα κανω;

Διαβάστε προσεκτικά το κάθε πρόβλημα και επιλέξτε την κατάλληλη πράξη!

 

Πατήστε τα βελάκια για μετάβαση σε πλήρη οθόνη

Διαθέσιμο και σε εκτυπώσιμη μορφή. 

Κατεβάστε το αρχείο